ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни, що читаються викладачами кафедри

 

 • Бази даних та інформаційні системи
 • Програмування та підтримка веб-застосувань
 • Адміністрування веб-серверу
 • Основи технології Джава для веб-серверу
 • Штучний інтелект
 • Інформатика і програмування
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Глобальні інформаційні технології
 • Основи розподіленого мережевого програмування
 • Unix-подібні ОС
 • Серверне програмне забезпечення
 • Основи мережної безпеки
 • Генетичні алгоритми
 • Теорія керування
 • Моделювання економічних процесів
 • Сучасні проблеми інформатики
 • Моделювання складних систем
 • Основи Інтернет
 • Комп'ютерні мережі
 • Маршрутизація та комутація в комп'ютерних мережах
 • Проектування та підтримка комп'ютерних мереж
 • Обробка зображень та мультимедіа
 •  Комп'ютерна графіка
 • Сучасні інформаційні технології
 • Основні напрями та перспективи розвитку науки 21 ст
 • Практикум на ЕОМ
 • Обчислювальна техніка і програмування
 • Інформатика
 • Інформатика та комп'ютерна техніка
 • Інформаційні технології в готельно-ресторанній справі справі
 • Інформаційні системи і технології в туризмі