ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Аспірантура

При кафедрі здійснюється підготовка аспірантів по спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології.
На базі кафедри здійснюється підготовка п'яти аспірантів.