ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Тематика курсових, дипломних робіт

Тематика дипломних робіт та призначені рецензенти 2014-2015 н.р.

Тематика дипломних робіт:

 • Розроблення системи аналізу та візуалізпції еколого-техногенних явищ з використанням мережевих технологій.
 • Завадостійкість каналу передачі даних з хаотичними сигналами в комп’ютерних мережах.
 • Паралельний генетичний алгоритм із дійсним кодуванням.
 • Проблеми повнотекстового пошуку в адаптивних системах дистанційного навчання.
 • Методи та засоби ідентифікації користувачів в системах дистанційного навчання.
 • Еволюційні алгоритми у задачах оптимізації.
 • Розробка системи автоматизації для установки перевірки герметичності лічильників газу.
 • Розробка алгоритмічних рішень та програмного забезпечення діагностики мережевої інфраструктури інтернет-провайдера.
 • Розробка бізнес-логіки та їх реалізація на рівні фізичної моделі даних.
 • Технологія CUDA паралельних обчислень на графічному процесорі
 • Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень.

 

Тематика курсових робіт для спеціалізації «Веб-технології»:

 • Оцінка ефективності роботи пошукових систем Інтернет.
 • Програмний засіб фірми з ремонту комп'ютерів.
 • Програмне забезпечення розподіленої вимірювальної системи.
 • Розробка розподіленої MPP-системи та реалізація паралельного алгоритму перетворення матриць.
 • Мережеве програмне забезпечення обробки текстового web- контенту.

Тематика курсових робіт для спеціалізації «Системне адміністрування комп'ютерних мереж»:

 • Розробка корпоративної комп'ютерної мережі.
 • Мережева безпека: мережеві атаки та способи безпеки.
 • Шифрування інформації в мережі Інтернет.
 • Розробка корпоративної мережі, яка складається з 6 роутерів, 18 хабів та 64-х комп’ютерів.

Тематика курсових робіт з дисципліни "Методика викладання інформатики":

 • Вивчення основ програмування на факультативних заняттях у школах з поглибленим вивченням інформатики.
 • Основи алгоритмізації та програмування: лабораторний практикум у школах поглибленого вивчення.
 • Методичні розробки лабораторних робіт з теми «Використання мови PHP для роботи з XML-документами».
 • Методичні розробки лабораторних робіт з теми «Документи, події, інтерфейси, які створюються в процесі роботи JavaScript».
 • Методичні рекомендації розробки гостьової книги з використанням PHP програмування на уроках інформатики.
 • Вивчення основ роботи у мові PHP на факультативних заняттях в школах з поглибленим вивченням інформатики.
 • Вивчення сучасних інформаційних технології у ВНЗ.
 • Вивчення основ інформаційного моделювання у ВНЗ.