ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

План наукової роботи

 №

Назва НДДКР

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника НДДДР, посада, науковий ступінь, вчене звання

Терміни виконання НДДДР

№ державної реєстрації НДДКР, дата державної реєстрації НДДКР

1

Теоретичні та методологічні основи розробки автоматизованих систем передачі та контролю знань

Філевич Петро Васильович, зав. кафедри інформаційних технологій,

доктор ф.-м.н.,

професор

Січень 2012-

Грудень 2016

0112U000063,

28.12.2011

2

Проблеми комп’ютерного моделювання

Філевич Петро Васильович, зав. кафедри інформаційних технологій,

доктор ф.-м.н.,

професор

Січень 2012-

Грудень 2016

0112U000062,

28.12.2011