ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов'язана із тематиками науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними спеціалізацією ("Веб-технології" та "Системне адміністрування компютерних мереж").

При кафедрі функціонує проблемна група "Технологія проектування, розробки та реалізації БД", керівник Дрінь Б.М.

Наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри інформаційних технологій

Наукові публікації:

 • Бойчук Н. І. Алгоритмічні рішення та програмне забезпечення діагностики мережевої  інфраструктури інтернет-провайдера /Н. І. Бойчук, М. І. Козленко // Інформатика, управління та штучний інтелект (26-27 листопада 2014 р.). Тезиси науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2014. – С. 34.
 • Литвин Т. Р. Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень / Т. Р. Литвин, М. І. Козленко // Інформатика, управління та штучний інтелект (26-27 листопада 2014 р.). Тезиси науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2014. – С. 35.
 • Ткач І. Б. Завадостійкість каналів передачі даних з хаотичними сигналами в розподілених комп’ютерних системах та мережах загального та промислового призначення / , І. Б. Ткач, М. І. Козленко // Інформатика, управління та штучний інтелект (26-27 листопада 2014 р.). Тезиси науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2014. – С. 36.
 • Глушко О. Методи та засоби ідентифікації користувачів у системах дистанційного навчання / О. Глушко // Еврика – XV: зб. студ. наук. праць. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. – С. 249-250. (науковий керівник М. І. Козленко)

 

Доповіді на звітних наукових конференціях студентів університету:

2014 рік

 1. Розроблення системи аналізу та візуалізпції еколого-техногенних явищ з використанням мережевих технологій.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики І.Ю.ШПІЛЯРЕВИЧ.          

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор І.З. ЛЮТАК.

 1. Методи покращення зображень: підвищення чіткості.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Ю.Т.ТУГАЙ.           

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Р.Я.КОСАРЕВИЧ.

 1. Завадостійкість каналу передачі даних з хаотичними сигналами в комп’ютерних мережах.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики І.Б.ТКАЧ.

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент М.І.КОЗЛЕНКО.

 1. Моделювання і прогнозування рівня забруднення повітря.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Т.В.РОЖКО.

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Б.М.ДРІНЬ.

 1. Паралельний генетичний алгоритм із дійсним кодуванням.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики І.І.АРСЕНИЧ.         

Науковий кервіник - кандидат фізико-математичних наук, доцент В.М.ТКАЧУК.

 1. Проблеми повнотекстового пошуку в адаптивних системах дисмтанційного навчання.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Р.В.ТУЛАЙДАН.

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Б.М.ДРІНЬ.

 1. Еволюційні алгоритми у задачах оптимізації.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики О.В.КОСЮК .

Науковий керівник - кандидат фізико-математичних наук, доцент В.М.ТКАЧУКМ.

 1. Розробка Веб-сайту для ТзОВ НВЦ 'Інформаційно -вимірювальні технології'.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Т.В.ПИЛИПЕНКО.

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент І.М.ЛАЗАРОВИЧ.

 1. Розробка Веб-сайту для ТзОВ НВЦ 'Новатор'.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики А.В.КІНАЩУК.

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент І.М.ЛАЗАРОВИЧ.

 1. Розробка системи автоматизації для установки перевірки герметичності лічильників газу.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Т.Б.ГОЛИК.

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент І.М.ЛАЗАРОВИЧ.

 1. Розробка алгоритмічних рішень та програмного забезпечення діагностики мережевої інфраструктури інтернет-провайдера.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Н.І.БОЙЧУК.          

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент М.І.КОЗЛЕНКО.

 1. Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень.

Студ. V курсу факультету математики та інформатики Т.Р.ЛИТВИН.

Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент М.І.КОЗЛЕНКО.

 

2013 рік

1. Карабінович В. Комп’ютерна модель обчислення поширення акустичних хвиль у пластинах, реалізована на мові Джава (науковий керівник І. З. Лютак).

2. Липовський Б. Інформаційні системи і технології антиплагіату (науковий керівник Р. Я. Косаревич).

3. Глушко О. Методи та засоби ідентифікації користувачів у системі дистанційного навчання (науковий керівник М. І. Козленко).

4. Кузів І. Аналіз використання технологій Cloud Computing в освітніх проектах (науковий керівник Р. Я. Косаревич).

5. Білан І. Методи рандомізації та їх застосування в цифрових системах передачі даних (науковий керівник І. М. Лазарович).

6. Ковалик Р. Розробка бізнес-логіки та її реалізація на рівні фізичної моделі даних (науковий керівник Б. І. Дрінь).

7. Чучук І. Технологія CUDA паралельних обчислень на графічному процесорі (науковий керівник В. М. Ткачук).

8. Сосяк М. Розробка реляційних баз даних: етапи, технологія, реалізація (науковий керівник Б. М. Дрінь).

9. Антошків Г. Генетичний алгоритм в задачах багато параметричної оптимізації (науковий керівник В. М. Ткачук).

10. Аннюк М. Розробка Інтернет-магазину народних промислів України (науковий керівник І. М. Лазарович).

11. Петрушка  Т. Розробка графічного матеріалу для електронного посібника (науковий керівник Р. Я. Косаревич).

12. Мартинів М. Розробка методів та засобів медичної експертної системи з врахуванням невизначеності даних (науковий керівник М. І. Козленко).

 

2012 рік

1. Головацька М. Фрактальне стиснення зображень (науковий керівник В. М. Ткачук).

2. Бельмега О. Розробка інформаційної системи підвищення ефективності управління підприємством (науковий керівник Б. М. Дрінь).

3. Грималюк І. Управління зовнішніми виконуючими пристроями через LPT-порт (науковий керівник В. М. Ткачук)

4. Розробка модуля розпізнавання цифр на основі монохромних зображень представлених бітовими матрицями (науковий керівник С. І. Мельничук).

5. Грушак О. Розроблення інформаційної системи для біометричної ідентифікації користувачів (науковий керівник І. М. Лазарович).

6. Равлюк Р. Розроблення інформаційної системи для ідентифікації автомобілів (науковий керівник І. М. Лазарович).

7. Мороз І. Розробка цифрової інформаційної системи для дослідження характеристик електричних сигналів. Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення системи первинного опрацювання сигналів (науковий керівник М. І. Козленко).

8. Остапів М. Розробка цифрової інформаційної системи для дослідження характеристик електричних сигналів. Розробка математичного забезпечення, інтерфейсу користувача та системи візуалізації (науковий керівник М. І. Козленко).

9. Бєляєв С. Самореалізація студентів у системі соціальних мереж Інтернету (науковий керівник В. М. Фатурова).