ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Факультет математики та інформатики
Кафедра інформаційних технологій

Завідувач кафедри 

Філевич Петро Васильович


 

завідувач кафедри інформаційних технологій,

доктор фізико-математичних,

професор

 


Народився  Петро Васильович 21 червня 1970 року в с. Яструбичі Радехівського району Львівської області. У 1985 році закінчив Ястубичівську восьмирічну школу, а в 1987 році  Корчинську середню школу, після чого поступив на математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчив у 1993 році. З липня 1988 року по серпень 1989 року проходив службу в армії.

У 1993-2000 роках працював вчителем математики Львівської академічної гімназії при державному університеті “Львівська політехніка”. Паралельно навчався в аспірантурі на кафедрі теорії функцій і теорії ймовірностей механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка (1993-1996 рр.), захистив кандидатську дисертацію (1997 р.) і працював за сумісництвом на посадах асистента і доцента згаданої кафедри.

В липні 2000 року був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету ім. Івана Франка. На цій посаді працював у 2000-2002 та 2005-2008 роках, у 2002 році отримав вчене звання доцента.

У 2002-2005 роках – докторант кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету ім. Івана Франка. З травня 2008 року – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. Докторську дисертацію захистив 8 листопада 2007 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

З вересня 2008 року – завідувач кафедри інформаційних систем менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, з вересня 2012 року – професор кафедри математичного і функціонального аналізу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, а з вересня 2013 року – завідувач кафедри інформаційних технологій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”.

Філевич П.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, а також членом редколегій наукових журналів “Карпатські математичні публікації” і “Studia i Materiały Informatyki Stosowanej”. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.